Deklaracja przystąpienia

 

Miejscowość _________________ dnia  _________________ 

 

 

ZGŁOSZENIE przystąpienia

do Międzyregionalnej Bazy Sprawdzonych Nieruchomościami

 

 FIRMA :  _________________________________________________________________________ 
nazwa

 

od dnia _____________________

1.    Nazwisko i imię właściciela firmy _______________________________________________________________

2.   PESEL właściciela firmy ________________________________________________________________________

3.   Adres firmy__________________________________________________________________________________

4.   Telefon______________________________________ e-mail_________________________________________

5.   NIP _________________________ REGON _______________________

6.   Strona www ________________________ ( jej posiadanie nie jest owiązkowe)_________________________

7.   Zobowiązuję się od dnia _____ prezentować na www.nga.pl oferty wielokrotnego oferowania t.j. z klauzulą wyłączności           

8.  Niezwłocznie prześlę na ula@nga.pl podpisany REGULAMIN widniejący na www.nga.pl.

9.  Wyrażam zgodę na przekazywanie co miesiąc na konto 61 1090 1711 0000 0001 0124 1469 kwoty 50 zł

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez właściciela portalu zgodnie z prowadzoną procedurą (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) 

 

 

 

 

                          __________________________________

                        Data, pieczęć i podpis właściciela firmy

 

 

 

 

 

 

 

( skan przesłać na ula@nga.pl)