KORZYŚCI

Portal www.nga.pl  jest otwartym sejfem przechowującym optymalne usługi i produkty. Polskie firmy zajmujące się obrotem nieruchomościami przy każdej prezentowanej ofercie umieszczają druk, na którym kontrahent może wpisać swoją propozycję jej nabycia, co pozwala na szybkie, oraz skuteczne negocjacje. Firma przed rozpoczęciem negocjacji zna bowiem wielkość wynagrodzenia, które otrzyma od firmy reprezentującej zbywcę, określone niezmienną kwotą.

Portal 

  • prezentuje najlepsze towary i usługi
  • rzetelne firmy
  • umożliwia start firmie bez konieczności zakładania własnej strony internetowej
  • dostarcza wiedzy o nieruchomości z różnych regionów  (także archiwalnych)
  • ustala czytelne, jednoznaczne i korzystne zasady współpracy
  • umożliwia automatyczne prezentowanie ofert firmy na stronach innych firm