KORZYŚCI

Portal www.nga.pl optymalizuje działania polskich firm zajmujących się obrotem nieruchomościami

Przy każdej prezentowanej ofercie umieszczony jest druk, na którym kontrahent może wpisać swoją propozycję nabycia nieruchomości. Wypełniony druk umożliwia negocjaje zawsze optymalne i skuteczne.

Każda firma przed rozpoczęciem negocjacji warunków nabycia nieruchomości na wielkość swojego wynagrodzenia, które otrzymuje od firmy reprezentującej zbywcę, a jest ono określone niezmienną kwotą.

Portal reklamuje wyłącznie

- polskie towary i usługi realizowane w różnych regionach Polski

- rzetelne polskie firmy 

- nieruchomości polskich właścicieli

Portal :

  • umożliwia start firmie bez konieczności zakładania własnej strony internetowej
  • dostarcza wiedzy o cenach nieruchomości z różnych regionów  (także archiwalnych)
  • ustala czytelne, jednoznaczne i korzystne zasady ewentualnej współpracy firm
  • umożliwia automatyczne prezentowanie ofert nieruchomości jednej firmy na stronach innych firm
  • jest reklamowany za granicą na samochodach przyjaciół portalu