DRUKI DO POBRANIA

Poniżej zamieszczamy wzory przydatnych formularzy.
Po zapisaniu pliku w swoim komputerze wybrany druk należy wydrukować,
wypełnić, podpisać i przesłać:
faksem na numer telefonu wybranej firmy, lub
mailem na adres jej poczty internetowej po zeskanowaniu

Deklaracja nabycia

to druk do złożenia propozycji nabycia
rozpoczynający negocjacje

Odpowiedź na otrzymaną propozycję nabycia

na tym druku udzielamy odpowiedzi
na otrzymaną propozycję nabycia

Wykaz dokumentów

  1. Odpis z księgi wieczystej lub notatka z KW (wydruk lub forma elektroniczna)
  2. Zdjęcia
  3. Podstawa nabycia (podstawa naycia prawa do posiadania np.: umowa sprzedaży = akt notarialny, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, postanowienie sądu o nabyciu spadku, lub umowa darowizny)
  4. Wypis z ewidencji gruntów i budynków.
  5. Rrzuty pomieszczeń (mogą być odręczne)

KARTA OPISOWA

mieszkania / LOKALU

domu / OBIEKTU

GRUNTU

karta opisowa jest integralnym załącznikiem
do umowy pośrednictwa zbycia nieruchomości

OCZEKIWANIA

to druk wysyłany do wybranego pośrednika
w celu opisania 
poszukiwanej optymalnej 
nieruchomości