Przesłanie książki w pliku PDF – 50% ceny!
Wysyłka po dokonaniu przelewu z tytułem: twoj_adres@mailowy, tytuł książki

„Wybrane historie i obrazki z polskiego obrotu nieruchomościami”


     Ilustracje polskiego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

ISBN 978-83-920429-7-6
Lista nadawców w kolejności przesłania materiałów:

 1. Sylwia Pasternak
 2. Tadeusz Krzewski
 3. Teresa Duda
 4. Kazimierz Wysokiński
 5. Barbara Rojewska
 6. Aneta Marciniak
 7. Alicja Pokora
 8. Krzyszof Grzelak
 9. Jolanta Orlikowska
 10. Przemysław Mularczyk
 1. Adam Feliński
 2. Elżbieta Raczkowska
 3. Beata Bednarska
 4. Wojciech Prochowski
 5. Joanna Antolak-Bielak
 6. Krzysztof Górski
 7. Tomasz Szlosek
 8. Barbara Kazimierczak
 9. Jolanta Szymańska
 10. Ewa Palińska
 1. Joanna Czerwonka-Maciejak
 2. Grażyna Kasińska
 3. Krystyna Sulczewska
 4. Wojciech Sulczewski
 5. Marek Kiełpikowski
 6. Tomasz Zarębski
 7. Joanna Lebiedź
 8. Anna Bondalska
 9. Aleksander Czyż
 10. Justyna Moroz - Nasuro
 1. Małgorzata Rudzewicz
 2. Eliza Schaedler
 3. Dorota Kubiak-Pokrzywniak
 4. Bogdan Andrzejewski
 5. Urszula Czyż – Wysokińska