kwartalnik „PANORAMA POLSKICH NIERUCHOMOŚCI”


     Prezentuje tylko sprawdzone nieruchomości.

ISSN nr 2083-9375
W celu reklamy nieruchomości należy przesłać:
  1. jedno zdjęcie nieruchomości
  2. opis nieruchomości do 10 zdań
  3. cenę ofertową w PLN
  4. nazwisko i kontakty do pośrednika wpisanego w umowę pośrednictwa
W celu reklamy firmy na wizytówce należy przesłać:
  1. logo firmy
  2. zdjęcie właściciela firmy
  3. adres siedziby firmy
  4. telefony, faks, adres poczty internetowej firmy
  5. adres strony internetowej firmy