Przesłanie książki w pliku PDF – 50% ceny!
Wysyłka po dokonaniu przelewu z tytułem: twoj_adres@mailowy, tytuł książki

Tytułem wstępu

     Zebrałam myśli ludzi, którzy stanęli na mojej drodze życia. Przelali swoje emocje na papier, opisując je słowami, by:

     Myśli przeróżne - filozoficzne, egzystencjalne, okolicznościowe, religijne. Ułożyłam je w kolejności alfabetycznej nazwisk Autorów, z których żaden nie jest ani poetą, ani nawet polonistą. Wszystkie teksty są autentyczne, pisane z różnych powodów, w różnych okresach życia Ich Autorów. Z każdego wieje ciepło, a każdy odzwierciedla inny odcień innej barwy człowieczeństwa. Zapraszam do niecodziennej wędrówki po kolorowych kontynentach osobowości (nie)zwykłych ludzi w Ich (nie)zwykłych tekstach.

Urszula Czyż – Wysokińska

Tło

Paweł LIZUREK 2009