Przesłanie książki w pliku PDF – 50% ceny!
Wysyłka po dokonaniu przelewu z tytułem: twoj_adres@mailowy, tytuł książki

„Niezwykłe wersy zwykłych ludzi”


     Zebrałam myśli ludzi, którzy stanęli na mojej drodze życia. Przelali swoje emocje na papier, opisując je słowami.

ISBN 83-92429-2-1

Myśli młodzieńcze w słowach ukrył Andrzej Czyż s. 3-9

Teksty okolicznościowe Tadeusza Krzewskiego s. 10-12

Wielkość małymi słowami opisał Kazimierz Malski s. 13

Wierszydła - straszydła Eli Małeckiej - Kościółek s. 14

Takie sobie pisanie Barbary Solczak z d. Cholewa s. 15-28

Myśli nieuczesane Urszuli Wysokińskiej z d.Czyż s. 29 -31

O Autorze w 10 zdaniach s. 32 - 33