Przesłanie książki w pliku PDF – 50% ceny!
Wysyłka po dokonaniu przelewu z tytułem: twoj_adres@mailowy, tytuł książki

„Kulisy pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami”


Wersy dla tych, którzy chcą uprawiać ten zawód,
tak, aby nie sprawiał im zawodu.

ISBN 83-920429-0-5

Mam tylko jedną prośbę: róbcie to JUŻ, TERAZ...

Co w trawie piszczy, czyli pośredniczy raport z lat 2002 / 2003

Co w trawie piszczy, czyli pośredniczy raport z lat 2003 / 2004

Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe

Różnice między pracą nad ofertą otwartą i z klauzulą wyłączności

Dlaczego firmy nie pracują na zasadach wyłączności, zwłaszcza w dużych miastach?

Jak sprawić by sprzedający, kupujący i pośrednik współdziałali ze sobą?

OŚWIADCZENIE WOLI nabycia

Dziennik zarządzeń wewnętrznych

Usuwanie oferty ze wspólnej bazy ofert

Zdjęcia ofert

Reklama

Agent

Ankieta selekcyjna na stanowisko agenta w biurze obrotu nieruchomościami

Zasady pracy, wynagradzania i współpracy agentów

Standardy, normy, zwyczaje

Ogłoszenia prasowe

Cena ofertowa

Wynagrodzenie pośrednika

Drzwi otwarte, czyli jak nie być pająkiem...

Procedura „Drzwi otwartych”

Zanim zgłosisz nieruchomość do pośrednika

/ tekst pilotażowo - instruktażowy dla zdezorientowanego klienta /

Słowo do klienta, który rozsyła pocztą mailową ofertę sprzedaży swojej nieruchomości do wszystkich biur obrotu nieruchomościami w mieście.

Tajemnicza moc ceny ofertowej nieruchomości

Zlecenie określenia ceny ofertowej nieruchomości do celów pośrednictwa w sprzedaży

Problem przyjmowania nieruchomości do sprzedaży z zawyżoną ceną ofertową

Karuzela ofert

Propozycja regulaminu opisywania ofert wprowadzanych do wspólnej bazy

Jak sprawić, by informacje i działania pośrednika uzyskały zamierzony skutek

Oferta bezpośrednia czyli gorący hit usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości

Etapy sprzedaży Państwa mieszkania / domu / lokalu / obiektu / działki przez naszą firmę

Omówienie warunków umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z klauzulą wyłączności - typu bezpośredniego

Projekt umowy pośrednictwa w sprzedaży (zbyciu) nieruchomości (lokalu) typu bezpośredniego z klauzulą wyłączności

Schizofrenia

Procedury obsługi klienta sprzedającego

Procedury - przed przyjęciem oferty na zasadach wyłączności

Procedury - po przyjęciu oferty z klauzulą wyłączności

Procedury - po znalezieniu oferenta na ofertę

Od dziś - nie pracujemy za darmo

Przykład postawy pośrednika, który nie chce pracować za darmo

Horror sprzedaży działek pisany ręką licencjonowanego pośrednika

Funkcja obowiązująca dla nieruchomości w świetle ustaw po dniu 1 stycznia 2004 r. w szczególnym przypadku, gdy na danym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Funkcja obowiązująca dla nieruchomości w świetle ustaw po dniu 1 stycznia 2004 r. w szczególnym przypadku, gdy na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Obrót nieruchomościami rolnymi z zachowaniem zasad wprowadzonych ustawą

Właściciel sprzedaje nieruchomość rolną osobie fizycznej lub prawnej

Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w wyniku umowy innej niż sprzedaż

Obowiązki pośrednika przyjmującego ofertę sprzedaży nieruchomości

Dokumenty stanowiące załączniki do umowy przenoszącej własność nieruchomości rolnej

Ustawy zmienione przez ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego - najważniejsze zmiany

Niechaj Wam...klient przemówi do rozsądku

Różnice w pracy nad produktem umowy z klauzulą wyłączności i typu otwartego.

Procedury obsługi klienta poszukującego

1. Procedury - przed znalezieniem oferty

2. Procedury - po dokonaniu wyboru oferty

Pośrednikiem być, ach być, czyli poradnik PFRN jak zostać pośrednikiem

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Licencje - komu i jak

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Państwowa Komisja Kwalifikacyjna

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej

Ubezpieczenia

Krok po kroku

Praktyka zawodowa

Podstawowe regulacje prawne dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

Przejście do Unii Europejskiej czyli Nieruchomości Grupa Alternatywna

Współpraca - między nami pośrednikami

Pośrednik do pośredników w sprawie wspólnego oferowania nieruchomości

Polski pośrednik na rozdrożu, czyli jak się dostać do sieci i jak pracować?

Integrujące spotkania firm - członków sieci wymiany ofert

Przykład regulaminu współpracy między firmami obrotu nieruchomościami tworzącymi sieć wymiany ofert

Katalog zachowań NIEDOPUSZCZALNYCH dla członków sieci wymiany ofert

Mędrca szkiełko i oko, czyli jak osiągnąć sukces

Opowieść o człowieku, mieszkającym w Szczęśliwej Dolinie

NGA Sp. z o. o Szkolenia z zakresu Studium Obsługi Klienta Biura Obrotu Nieruchomościami

Wzory dokumentów:

Ankieta selekcyjna dla agenta w biurze obrotu nieruchomościami

Notatka ze spotkania

Oświadczenie woli nabycia

Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej

Oświadczenie przy zastosowaniu techniki „Drzwi otwarte”

Rejestr transakcji

Umowa pośrednictwa w sprzedaży typu bezpośredniego, z klauzulą wyłączności

Zlecenie wyjazdowe w celu określenia ceny ofertowej nieruchomości

Pozostałe wzory w „Instrukcji obsługi biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”