Deklaracja zamiaru nabycia

 Oświadczam, że deklaruję w dniu ___________  zamiar nabycia nieruchomości 

położonej w _________________ z ceną ofertową ____________

  1. za cenę ____________

  2. płatną  ( sposób )  __________

  3. w  terminie do dnia __________

  4. w kancelarii notarialnej w ( miasto) _______________ 

W przypadku otrzymania przez Pośrednika pisemnej akceptacji złożonych warunków mojego nabycia nieruchomości deklaruję wpłatę zaliczki na konto  Pośrednika  reprezentującego mnie, w wysokości ________ w celu zablokowania działań  Pośrednika  reprezentującego sprzedającego, a mających na celu znalezienia innego kontrahenta.  Tak uzgodniona blokada działań ma obwiązywać do dnia____________________

___________________________________________

Nazwisko i imię Klienta deklarującego zamiar nabycia

 _____________________

                                                                                                   Czytelny podpis + TELEFON

 

_______________________________________________________________________________________

Odpowiedź na deklarację , wyrażona dnia ____________o godz. _______________

1.      Akceptuję warunki z Oferenta, proponuję spotkanie dnia ___________ o godz. _________  * 

2.      Akceptuję warunki częściowo, wyrażam wolę spotkania  dnia _________o godz. ________*

3.      Proponuję * ________________________________________________________________

4.      Nie akceptuję warunków * 

__________________________________

Nazwisko i imię właściciela

 lub Osoby  upoważnionej do składania oświadczenia

 

 _____________________

                                                                                                Czytelny podpis + TELEFON

* zaznaczyć właściwą odpowiedź

Oświadczenie jest wiążące Strony, w przypadku ustalenia wszystkich postanowień umownych