Deklaracja zamiaru nabycia

Oświadczam, że deklaruję w dniu . . . . . . . . . . . zamiar nabycia nieruchomości

położonej w . . . . . . . . . . . . . . . . . z ceną ofertową . . . . . . . . . . . .

  1. za cenę . . . . . . . . . . . .
  2. płatną  ( sposób ) . . . . . . . . . .
  3. w  terminie do dnia . . . . . . . . . .
  4. w kancelarii notarialnej w ( miasto) . . . . . . . . . . . . . . .

W przypadku otrzymania przez Pośrednika pisemnej akceptacji złożonych warunków mojego nabycia nieruchomości deklaruję wpłatę zaliczki na konto  Pośrednika reprezentującego mnie, w wysokości . . . . . . . . w celu zablokowania działań  Pośrednika  reprezentującego sprzedającego, a mających na celu znalezienia innego kontrahenta. Tak uzgodniona blokada działań ma obwiązywać do dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwisko i imię Klienta deklarującego zamiar nabycia

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czytelny podpis + TELEFON

 


Odpowiedź na deklarację , wyrażona dnia . . . . . . . . . . . . o godz. . . . . . . . . . . . . . . .

1. Akceptuję warunki z Oferenta, proponuję spotkanie dnia . . . . . . . . . . . o godz. . . . . . . . . . *

2. Akceptuję warunki częściowo, wyrażam wolę spotkania dnia . . . . . . . . . o godz. . . . . . . . . *

3. Proponuję * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Nie akceptuję warunków *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwisko i imię właściciela

 lub Osoby  upoważnionej do składania oświadczenia

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czytelny podpis + TELEFON

* zaznaczyć właściwą odpowiedź

Oświadczenie jest wiążące Strony, w przypadku ustalenia wszystkich postanowień umownych